De vrouwen van onze gemeente willen we allen welkom heten op de vrouwenvereniging! De vrouwenverenigingsavonden staan in het teken van Bijbelstudie en bezinning.

De avonden beginnen om 20.00 uur (om 19.45 staat koffie en thee klaar) tot ongeveer 21.45 uur in het Van Lodenstein College.

De actuele informatie over de avonden kunt u vinden in de kerkbode en de agenda op deze website.