Sola scriptura

Alle mannelijke leden van onze gemeente zijn hartelijk welkom op de mannenvereniging. Gedurende het winterseizoen komt de mannenvereniging iedere veertien dagen op donderdagavond bij elkaar in het Van Lodenstein College. De koffie staat klaar om 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur.

Tijdens de verenigingsavond wordt, op vrijwillige basis, door één van de leden een inleiding verzorgd, waarna naar aanleiding van een aantal vragen het onderwerp wordt bediscussieerd. Het onderwerp is een tekstgedeelte uit de Bijbel.

Alle leden, maar zeker ook de gemeenteleden die nog niet eerder geweest zijn, worden bij deze hartelijk uitgenodigd om onze verenigingsavonden bij te wonen. Kom eens vrijblijvend kijken!

De actuele informatie over de avonden kunt u vinden in de kerkbode en de agenda op deze website.