Op de gesprekskring behandelen we voornamelijk geloofsonderwerpen. Na een korte inleiding door onze dominee gaan we in gesprek over het onderwerp. Dit doen we aan de hand van opgestelde vragen en vragen die de kringdeelnemers hebben, waarop we vanuit de Bijbel het antwoord zoeken. Op deze manier willen we onze Bijbelkennis vergroten en ons geloofsleven verdiepen.

De kring staat onder leiding van onze predikant ds. A.I. Kazen en is bedoeld voor leden vanaf ongeveer 30 jaar. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in het Van Lodenstein College, we beginnen om 20.00 uur. We hopen naast de bekende gezichten, ook nieuwe mensen te verwelkomen in de kring. Je bent van harte welkom!

De actuele informatie over de avonden kun je vinden in de kerkbode en de agenda op deze website.