De gesprekskring 20+ (of jongerengesprekskring) is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 20 tot +/- 30 jaar. Deze kring zal in veel gevallen een mooie aansluiting zijn op de belijdeniscatechisatie en het doen van geloofsbelijdenis.

We komen in het winterseizoen één keer per maand op een woensdagavond bij elkaar. We beginnen om 20:00 uur. Het eerste deel van de avond wordt een te bespreken hoofdstuk of onderwerp ingeleid. Dit kan door ds. Kazen zijn, die de kring leidt, of door een van de deelnemers. Na de koffiepauze zoeken we vervolgens aan de hand van vooraf opgestelde en spontaan opkomende vragen met elkaar het gesprek.

Veelal wordt er een boekje gekozen dat gedurende meerdere bijeenkomsten wordt besproken. Hierbij kunnen zowel onderwerpen uit de geloofsleer als uit de praktijk van het christenleven aan bod komen.

We hopen en bidden dat de kring zal meewerken tot opbouw van ons persoonlijke geloofslevens als ook van Gods gemeente.

De actuele informatie over de avonden kun je vinden in de kerkbode en de agenda op deze website.