Privacybeleid

Via o.a. de nieuwsbrieven, het kerkblad en de website van de ‘Hersteld Hervormde gemeente Bethel’ wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De gemeente Bethel hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt door gremia en commissies, die vallen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht.  Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam ‘@hhghoevelaken.nl’.
 
Foto’s van kerkelijke activiteiten worden in een beveiligde omgeving geplaatst. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de websitebeheerder J. Fieret, e-mailadres: webmaster@hhghoevelaken.nl.
De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal. 
 
Contactpersoon AVG
In onze gemeente is op dit moment de heer W.K. Petersen verantwoordelijk voor zaken op het gebied van de privacywetgeving. Wanneer u vragen heeft over zaken op het gebied van privacy kunt u een bericht sturen via het contactformulier.

Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG.
 
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 
Uitzending kerkdiensten
Voor of tijdens de dienst zullen de afkondigingen met persoonsgegevens gedaan worden met toestemming van betreffende gemeenteleden. Wanneer het voor gemeenteleden voldoende duidelijk is over wie de afkondiging gaat, zullen de adressen niet tijdens de kerkdienst genoemd worden. De informatie zal wel worden gepubliceerd in de kerkbode die mensen persoonlijk ontvangen of worden gelezen op de website door middel van het persoonlijk inloggen.
 
Publicatie kerkbode
Bij publicatie op internet zullen alleen gemeenteleden via een persoonlijke inlogcode de persoonsgegevens kunnen lezen. Voor het vermelden van deze gegevens is toestemming verleend door betrokkenen.