• Vleesactie 29-03-2024

  Vleesactie 29-03-2024

  Het actiecomité houdt voor de paasdagen weer een vleesactie. Hiervoor kunt u bestellen tot en met maandag 25 maart en D.V. vrijdag 29 maart kunt u het ophalen na de Goede Vrijdag – avonddienst in het Van Lodenstein College. Klik op onderstaande link voor de bestellijst: Bestelformulier Vleesactie 29-03-2024

 • Actiecomité zoekt hulp

  Actiecomité zoekt hulp

  Vele handen maken licht werk, dat weten we als actiecomité al heel lang. We proberen als actiecomité maandelijks een activiteit te organiseren. Hierbij hebben we als doel om de gemeente samen te brengen en daarbij om ons steentje bij te dragen aan het huisvestingsfonds. Nu er een aantal mensen aangegeven hebben het stokje te willen…

 • Wegwijzer nieuwe website

  Wegwijzer nieuwe website

  Welkom op deze nieuwe website. We snappen dat het voor de gebruikers van de oude site weer even zoeken is waar alles te vinden is. Daar helpen we u graag bij: Kerkdiensten en live meekijken/-luisteren Een voornaam doel van de website is om u te informeren over de komende diensten. Daarom hebben die een prominente…

Over het actiecomité

Het actiecomité is een groep mensen uit de kerk die gedurende het jaar diverse acties organiseren. Het doel van de acties is tweeledig: saamhorigheid in de gemeente bevorderen en geld ophalen voor de kerkbouw (huisvestingsfonds). De acties worden aangekondigd via de kerkbode, de website en/of de Bethel-app.

Voor vragen of suggesties zijn we per mail bereikbaar (bethelinactie @hhghoevelaken.nl) of u kunt één van de leden van het actiecomité bellen of aanspreken.

Het rekeningnummer van het actiecomité is:
NL43 ABNA 0459 9685 48
t.n.v. Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Bethel te Hoevelaken.