Liturgie

 • Zondag 14 juli 15:30

  Voorzang: Ps. 33:10
  Ps. 148:1-3
  Ps. 148:5
  Schriftlezingen: Genesis 2:1-7, Job 38:1-11 en Openbaring 4:4-11
  Ps. 35:1-2-3
  Ps. 33:5-6
  Ps. 136:5

  We ontvangen in deze leerdienst bijbels onderwijs aan de hand van artikel 12 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
  Thema: Schepper en schepselen
  1. Gods doel met Zijn schepping en onderhouding ervan
  2. Hoe dit doel bereikt wordt en gemist is door engelen

  Om (samen) te overdenken/bespreken
  Vragen bij de NGB-preek:
  Volgen nog!

 • Zondag 14 juli 9:30

  Ps. 115:6 (voorzang)
  Ps. 122:1
  Ps. 132:5, 8
  Ps. 132:9, 10
  Ps. 87:1-3
  Ps. 132:12

  Schriftlezing: Psalm 132
  Kerntekst: vers 14b

 • Zondag 7 juli 15:30

  Ps 108:1

  Ps 25:2                
  Handelingen 10:1-32           
  Ps 34:2,3
  Ps 86:6,9            
  Ps 25:6