De Bethelgemeente is financieel afhankelijk van giften.

De onderstaande rekeningnummers zijn in gebruik:

  • Diaconie: NL35 ABNA 0452 0519 40 ten name van Diaconie Bethelgemeente.
  • Kerkvoogdij: NL09 ABNA 0497 2066 84 ten name van Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Bethel.
  • Actiecomité: NL 43 ABNA 0459 968548 ten name van Kerkvoogdij Hersteld Hervomde Gemeente Bethel.

Naast overschrijvingen per bank wordt gebruik gemaakt van collectemunten. De volgende waardes worden gehanteerd:

  • Geel: €0,60
  • Blauw: €1,25
  • Groen: €2,50

Voor overige informatie met betrekking tot de collectemunten wordt verwezen naar de kerkbode.

ANBI

Kies hieronder het gewenste ANBI-document: