Categorie: Liturgie

 • Zondag 26 mei 9:30

  Voorzang: Psalm 141:1 Ps 23:1 Ps 23:2 Ps 3:2,3 en 4 Ps 141:2 Ps 56:6 SL: Efeze 6:10-20 tekst: vers 10

 • Zondag 19 mei 15:30

  Psalm 117 Ps. 49: 1 Ps. 27: 7 Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21 Ps. 72: 2,  3 en 9 Ps. 45: 1 Ps. 133: 1 en 3  

 • Maandag 20 mei 9:30

  2e PinksterdagOpenbare belijdenis van het geloof Voorzang: Ps. 119:87Ps. 103:1Ps. 19:7Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21Ps. 94:8-9-10Ps. 56:5Ps. 17:3 (door de nieuwe lidmaten) en 4 (toezingen)Ps. 27:7 Tekst voor de prediking: 1 Johannes 4:15-16Thema: Belijden dat Jezus de Zoon van God is1. In Gods liefde delen2. Uit Gods liefde leven

 • Zondag 19 mei 9:30

  1e Pinksterdag Voorzang: Ps. 53:6Gez. 2:1-5Ps. 9:10Schriftlezingen: Handelingen 2:1-4 en 1 Johannes 4:1-6Gez. 3:3-4-5Ps. 45:1Ps. 41:6-7 Tekst voor de prediking: 1 Johannes 4:1-6Thema: De Geest van God (her)kennen1. Waarom dit noodzakelijk is2. Hoe dit mogelijk is

 • Zondag 12 mei 17:00

  Zingen op Zondag  Jezus zegt dat Hij hier van ons verwachtdat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nachten Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje zietof het helder licht geeft of ook bijna nietHij ziet uit de Hemel…

 • Zondag 12 mei 15:30

  Psalm 107:12 Votum en groetZingen: Ps. 20 : 1 GeloofsbelijdenisZingen: Ps. 68 : 17Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14GebedZingen: Ps. 119 : 9 en 86Prediking n.a.v. Hand. 1: 14Thema: Het gebed om de Heilige Geest1. Eendrachtig bidden2. Volhardend bidden3. Smekend biddenZingen: Ps. 145 : 6DankgebedZingen: Ps. 133 : 1Zegen

 • Zondag 12 mei 9:30

  Ps 68:10 135  2 en 8 79    447    1 en 3110  4Gebed des HEEREN  1 en 9 Schriftlezing Hebreeen 7 vers 11 – 28Tekst vers 21 – 28

 • Donderdag 9 mei 9:30

  Hemelvaartsdag Voorzang: Ps. 103:10Ps. 7:3-4Gez. 7:3Schriftlezingen: Psalm 47 en Lukas 24:49-53Ps. 47:1-2Ps. 47:3-4-5Ps. 150:1 Tekst voor de prediking (in het bijzonder): Psalm 47:6Thema: Christus’ koningschap geeft blijdschap1. Nu2. Toen3. Straks

 • Zondag 5 mei 15:30

  Ps. 79: 7 (voorzang)Ps. 42: 1 en 5Ps. 96: 6Ps. 43: 1,3,4,5Ps. 98: 4Ps. 99: 2 en 7 1 Korinthe 16: 1-24

 • Zondag 5 mei 9:30

  Ps. 119 : 53 (voorzang)Ps. 65 : 8Ps. 104 : 7Ps. 133 : 1, 2 en 3Ps. 110 : 2 en 3Ps. 72 : 3 Schriftlezing Jesaja 25 : 6 – 26 : 21Tekst Jesaja 26 : 19 Thema: Wat is ‘de dauw van uwe jeugd, geboren uit de vroege dageraad?’