En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.

Deuteronomium 6 : 5-7

Belijdeniscatechisatie

In de periode tussen september en april is er de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Dit ter voorbereiding op het – eventueel – doen van geloofsbelijdenis. Met behulp van het boek ‘Aan Zijn voeten’ van dr. R. van Kooten onderzoeken we in de Bijbel de hoofdpunten van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. 

Wekelijks ontmoeten we elkaar op maandagavond om 20:30 uur in het Van Lodenstein College om een bijbelgedeelte te bestuderen, het voorbereide onderwerp te bespreken en samen te zoeken naar antwoorden op vragen die leven. In de tweede helft van het seizoen voert de predikant met elk van de belijdeniscatechisanten een persoonlijk gesprek. Hierbij zal ook de vraag aan de orde komen: wil ik geloofsbelijdenis afleggen? Voor degenen die dit verlangen uitspreken, volgt er een aannemingsavond waarop er een gesprek plaatsvindt met (een deel van) de kerkenraad. Zij die door de kerkenraad als belijdend lid van de gemeente worden aangenomen, leggen daarna in een bijzondere dienst (meestal op 2e Pinksterdag) belijdenis van het geloof af. 

Catechisatie

Tijdens het winterseizoen wordt er catechisatie (=onderwijs in de geloofsleer) gegeven aan twee groepen. Behalve in de week van dank- en biddag en tijdens schoolvakanties gebeurt dit elke maandagavond in het Van Lodensteincollege.

Voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar van 19:00-19:45 uur

En voor de jongeren van 16 jaar en ouder van 19:45-20:30 uur

Er wordt gebruik gemaakt van de catechesemethode van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie: ‘Leer mij’. Naast het onderwijs dat gegeven wordt is er – juist! – ruimte voor gesprek en vragen hierover.

Door het geven van catechisatie aan de jongeren wil de kerkenraad/gemeente ouders helpen bij het nakomen van hun belofte bij de doop van hun kinderen, om hen te onderwijzen en te laten onderwijzen.