Actiecomité zoekt hulp

Vele handen maken licht werk, dat weten we als actiecomité al heel lang. We proberen als actiecomité maandelijks een activiteit te organiseren. Hierbij hebben we als doel om de gemeente samen te brengen en daarbij om ons steentje bij te dragen aan het huisvestingsfonds.

Nu er een aantal mensen aangegeven hebben het stokje te willen overdragen verwelkomen we graag weer een paar nieuwe leden. Lijkt het u of jou leuk om met ons mee te helpen organiseren van grotere en kleinere activiteiten en acties?

Twijfel niet, naast het organiseren van activiteiten is het ook heel gezellig om dit samen te doen. App of bel Marijke Fieret (06-25441646).