Zondag 30 juni 15:30

Voorzang: Ps. 99:1
Ps. 66:8
Ps. 105:1
Schriftlezing: Hebreeën 1
Gez. 7:2-3
Ps. 119:82-83
Ps. 96:6-9

We ontvangen in deze leerdienst bijbels onderwijs aan de hand van artikel 10 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Thema: Jezus Christus is echt en eeuwig God
1. Wat we hiermee belijden
2. Waaruit wij dit weten
3. Waartoe ons dit aanzet

Om (samen) te overdenken/bespreken
Vragen bij de NGB-preek:
1. Voor de kinderen:
– Wie is Jezus Christus?
– Wat was Hij altijd al, voordat Hij de Zoon van Maria werd?
– Welke twee ‘naturen’ heeft Jezus dus?
– Hoe weten we dat?
– Waarom is het belangrijk dat we dit geloven?
– Daarom moet je Hem aanroepen, en wat nog meer (2 dingen)?
– Wat doe je dan precies?

2. Voor de jongeren:
– Wat zeg je met de belijdenis: ‘wij geloven’?
– Welke andere ‘dominosteentjes’ gaan er omver als je ontkent dat Jezus Christus echt en eeuwig God is?
– Waarom zijn er de hele kerkgeschiedenis door steeds meer mensen (zoals Arius) die het echt en eeuwig God-zijn van Jezus ontkennen (loochenen)?
– Welk verschil is er tussen Jezus als de eniggeboren Zoon van God, en mensen (jij ook?) die door het geloof in Jezus Christus een kind van God zijn geworden?
– Hoe weten we zo zeker dat Jezus echt en eeuwig God is? Waarom is dit een betrouwbare ‘gids’?
– De belijdenis dat Jezus echt en eeuwig God is, roept jou op om Hem aan te roepen, te aanbidden en te dienen? Wat houdt dit concreet in, en hoe krijgt dit gestalte in jouw leven?

3. Deze week vraagt iemand u waar de preek zondagmiddag over ging. Wat antwoordt u dan?
4. En als die persoon vervolgens vraagt: is dat dan zo belangrijk? Hoe reageert u daar dan op?
5. Tot slot vraagt degene die u ontmoet u nog: Hoe weet u dit allemaal zo zeker? Welk antwoord krijgt hij/zij dan van u?
6. Hoe moeten we de verhouding ‘Vader’ en ‘Zoon’ duiden, uitleggen? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met aardse vaders en zonen?
7. De belijdenis dat Jezus Christus echt en eeuwig God is wil geen droge theorie zijn, maar woorden, handen en voeten krijgen in uw dagelijkse levenspraktijk, door Hem aan te roepen, te aanbidden en te dienen. Hoe ziet dit er concreet uit in uw leven?