Zondag 23 juni 14:30

voorzang:​​​Psalm 63: 1

stil gebed

votum en groet

zingen: ​​​Psalm 42: 1 en 3

geloofsbelijdenis

zingen:​​​Psalm 107: 5

schriftlezing:​​Johannes 4: 1-30

gebed

inzameling van de gaven

zingen:​​​Psalm 81: 12 en 18

verkondiging over Johannes 4: 13-14

​Thema: Levend water

​Verdeling: 1. De vraag gesteld; 2. De nood gevoeld; 3. De dorst gestild

zingen:​​​Psalm 84: 3 en 6

dankgebed

zingen:​​​Psalm 36: 3A en 2B

zegen