Zondag 16 juni 9:30

Ps. 146:3 (voorzang)
Ps. 139:1 en 14
Ps. 51:6
Ps. 119:65, 67 en 84
Ps. 132:12
Ps. 45:5 en 6

Hand. 8:9 – 25