Zondag 9 juni 15:30

Deze dienst staat in het teken van nabetrachting op en dankzegging voor het Heilig Avondmaal.

Voorzang: Ps. 143:10
Ps. 20:1
Ps. 20:2-3
Schriftlezing: Handelingen 9:10-31
Ps. 51:6-7
Ps. 20:4-5
Ps. 121:4

Tekst voor de prediking: Handelingen 9:20-31
Thema: Bekering brengt een nieuwe verhouding
1. met God
2. met de kerk 
3. met de wereld