Zondag 9 juni 9:30

In deze dienst wordt na(ast) het Woord ook het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend.

Voorzang: Ps. 146:1
Ps. 41:1
Ps. 41:2
Schriftlezing: Handelingen 9:10-19
Ps. 145:5-6
Ps. 10:9
Ps. 132:10
Ps. 42:2-3 (1e tafel) Ps. 42:4-5 (2e tafel) Ps. 42:6-7 (3e tafel; indien nodig)
Ps. 111:3

Tekst voor de prediking: Handelingen 9:19a
Thema: Paulus wordt versterkt in Damascus
1. In gebed tot God
2. Door middel van de ontmoeting met Ananias