Zondag 2 juni 15:30

Deze dienst staat in het teken van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Voorzang: Ps. 89:7
Ps. 12:7-8
Ps. 54:4
1e gedeelte van het Avondmaalsformulier
Ps. 19:6
Schriftlezingen: Handelingen 7:51-8:3 en 9:1-9
Ps. 119:17-30
Ps. 95:4
Ps. 139:14

Tekst voor de prediking: Handelingen 9:3-6
Thema: Op het kruispunt van ongeloof en geloof
1. Vastlopen in ongeloof
2. Wandelen in geloof