Zondag 26 mei 9:30

Voorzang: Psalm 141:1

Ps 23:1

Ps 23:2

Ps 3:2,3 en 4

Ps 141:2

Ps 56:6

SL: Efeze 6:10-20

tekst: vers 10