Zondag 19 mei 15:30

Psalm 117

Ps. 49: 1

Ps. 27: 7

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21

Ps. 72: 2,  3 en 9

Ps. 45: 1

Ps. 133: 1 en 3