Maandag 20 mei 9:30

2e Pinksterdag
Openbare belijdenis van het geloof

Voorzang: Ps. 119:87
Ps. 103:1
Ps. 19:7
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21
Ps. 94:8-9-10
Ps. 56:5
Ps. 17:3 (door de nieuwe lidmaten) en 4 (toezingen)
Ps. 27:7

Tekst voor de prediking: 1 Johannes 4:15-16
Thema: Belijden dat Jezus de Zoon van God is
1. In Gods liefde delen
2. Uit Gods liefde leven