Zondag 12 mei 15:30

Psalm 107:12

Votum en groet
Zingen: Ps. 20 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 68 : 17
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 9 en 86
Prediking n.a.v. Hand. 1: 14
Thema: Het gebed om de Heilige Geest
1. Eendrachtig bidden
2. Volhardend bidden
3. Smekend bidden
Zingen: Ps. 145 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 133 : 1
Zegen