Zondag 12 mei 9:30

Ps 68:10

135  2 en 8

79    4
47    1 en 3
110  4
Gebed des HEEREN  1 en 9

Schriftlezing Hebreeen 7 vers 11 – 28
Tekst vers 21 – 28