Donderdag 9 mei 9:30

Hemelvaartsdag

Voorzang: Ps. 103:10
Ps. 7:3-4
Gez. 7:3
Schriftlezingen: Psalm 47 en Lukas 24:49-53
Ps. 47:1-2
Ps. 47:3-4-5
Ps. 150:1

Tekst voor de prediking (in het bijzonder): Psalm 47:6
Thema: Christus’ koningschap geeft blijdschap
1. Nu
2. Toen
3. Straks