Zondag 28 april 15:30

In deze dienst neemt diaken Van de Braak afscheid en wordt broeder Van de Biezen tot diaken bevestigd.

Voorzang: Ps. 86:6
Ps. 100:1-2-3
Ps. 100:4
Schriftlezing: Johannes 12:20-36
Ps. 27:2-3
Ps. 134:1-2
Ps. 134:3 (toezingen; voor zover mogelijk staande)
Ps. 108:1

Tekst voor de prediking: Johannes 12:26
Thema: Jezus zien door Hem als diaken te volgen
1. Diaken (of: dienaar) van Jezus zijn
2. Geëerd worden door de Vader