Zondag 14 april 15:30

Voorzang: Ps. 122:2
Ps. 33:11
Gez. 12:7
Schriftlezingen: Genesis 1:1-2, 26-27 en 2 Korinthe 13:11-13
Ps. 2:4-5
Gez. 6:1-2
Ps. 143:10

We ontvangen in deze leerdienst bijbels onderwijs aan de hand van de artikelen 8 en 9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Thema: Het geloof in God drie-enig
1. Beleden
2. Bewezen
3. Beleven
4. Bestreden
5. Bewaren

Om (samen) te overdenken/bespreken
Vragen bij de NGB-preek:
1. Voor de kinderen:
– Wie is God?
– God is drie-enig. Wat betekent dat?
– Wat kun je vertellen over God de Vader? Over God de Zoon? En over God de Heilige Geest?
– Hoe weet je dit?
– Is het belangrijk dat je dit weet, gelooft? Waarom?
– Wat merk, hoor, zie jij van God de Vader? En van God de Zoon, de Heere Jezus? En wat van de Heilige Geest?

2. Voor de jongeren:
– Wie is God?
– Wat betekent het dat God één is? En wat dat er ín Hem drie personen zijn?
– Hoe zou jij aan een ‘buitenstaander’ de drie-eenheid van God uitleggen?
– Waarom is de drie-eenheid van God geen bij- maar hoofdzaak?
– Waarom zou de drie-eenheid van God de hele (kerk)geschiedenis door steeds weer (opnieuw) bestreden zijn?
– Hoe is het werk van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest in jouw leven te herkennen?

3. Waarom begint Guido de Brès het belijden van de God die Zich openbaart, met de belijdenis van Zijn drie-eenheid?
4. Waarom mogen we deze belijdenis niet negeren, naast ons neerleggen, overslaan?
5. Er staat een Jehova-getuige bij u aan de deur, die zegt: ‘wat jullie leren over de drie-eenheid klopt gewoon niet’, hoe reageert u dan?
6. Wat ‘bevindt’ (ervaart) u van het werk van de drie-enige God in uw leven?
7. Waar is deze ‘bevinding’, als het goed is!, op gefundeerd?