Zondag 7 april 15:30

Avondzang: 1 en 7

Stil gebed, votum en groet

Ps. 126:3

Geloofsbelijdenis

Ps. 116:1

Schriftlezing Joh. 20:11-18

Gebed

Inzameling van gaven en ps. 35:1 en 13

Verkondiging

Ps. 118:12 en 13

Dankgebed

Ps. 21:4 en 13

Zegen

 

Thema: ‘De opgestane Meester en Maria Magdalena’

1. Maria in tranen over Christus (11-13);

2. Maria in gesprek met Christus (14-17);

3. Maria in gehoorzaamheid aan Christus (18).