Zondag 7 april 9:30

Voorzang: Ps. 42:5
Ps. 138:2
Ps. 119:14
Schriftlezingen: 2 Timotheüs 3:10-17; 2 Petrus 1:16-21
Ps. 119:33-34
Ps. 10:9
Ps. 33:2

We ontvangen in deze leerdienst bijbels onderwijs aan de hand van de artikelen 3 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Thema: Het Woord van God
1. De oorsprong (art. 3-4)
2. Het gezag (art. 5-6)
3. De volmaaktheid (art. 7)

Om (samen) te overdenken/bespreken
Vragen bij de NGB-preek:
1. Voor de kinderen:
– Wat is de Bijbel?
– Waarom is het bijzonder dat wij de Bijbel hebben?
– Waarom betekende de Bijbel zoveel voor Maarten Luther?
– Hoe vaak lees jij (of hoor jij voorlezen) uit de Bijbel?
– Wat moet je doen met wat je in de Bijbel leest/uit de Bijbel hoort?
– Waarom is wat je in de Bijbel leest (uit de Bijbel hoort lezen) zeer betrouwbaar? 

2. Voor de jongeren:
– Hoeveel Bijbels (offline en online) heb jij? Wat zegt dat?
– Welke plaats heeft de Bijbel in jouw leven? Waarom díe plaats?
– Hoe komen wij (mensen) eigenlijk aan het Woord van God?
– Begrijp je waarom Maarten Luther ten koste van alles aan het Woord van God vasthield? Wat leert dit jou?
– Waardoor is de Bijbel een door en door betrouwbaar ‘boek’?
– Wat is het verschil tussen ‘canonieke’ en apocriefe (bijbel)boeken?

3. Wat is het verschil tussen de Bijbel en de zogenaamde ‘heilige boeken’ van andere religies, bijvoorbeeld de Koran?
4. Zijn ‘het Woord van God’ en ‘de Bijbel’ synoniemen, of zit hier nog een verschil tussen? Zo ja, welk verschil?
5. Hoe blijkt in uw (dagelijks) leven dat het Woord van God een grote plaats inneemt en van grote waarde is?
6. Heeft u weleens uit apocriefe bijbelboeken gelezen? Waarom wel/niet?
7. Reageer op de stelling: de kerk heeft de canon van de bijbel bepaald.
8. Waaruit blijkt dat de Bijbel volmaakt en betrouwbaar is? Zowel in het algemeen, als voor u persoonlijk?