Maandag 1 april 9:30

2e Paasdag

Voorzang: Ps. 150:3

Ps. 16:4 en 5
Ps. 16:6
Ps. 42:1, 2, 3
Ps. 30:2, 3
Ps. 73:13

Schriftlezing: Job 19
Tekst voor de prediking: vs. 25-27