Zondag 31 maart 15:30

1e Paasdag

Voorzang: Ps. 9:11

Ps. 22:12, 13
Ps. 103:2
Ps. 30:2, 3, 4
Ps. 84:3, 4
Ps. 118:14

Schriftlezing: Kolossenzen 2:1-15
Tekst: Kolossenzen 2:12

Thema: Wie Jezus heeft, die heeft genoeg
1. Eenmaal begraven
2. Voortdurend opstaan