Vrijdag 29 maart 9:30

Voorzang psalm 8:4

Zingen
Ps. 22:4
Lijden en gebed van Christus
 
Ps. 130:2
Geen recht maar vergeving
 
Ps. 38:17, 19, 20
Zuchten onder onrecht
 
Ps. 86:3
Vergeving voor ons
 
Ps. 86:6
Liefde

Schriftlezing: Lukas 23:26-48
Tekst: Lukas 23:34a
Thema: Jezus’ gebed aan het kruis