Zondag 31 maart 9:30

1e Paasdag
De Heere is werkelijk opgestaan, en Hij is door Simon gezien

Voorzang: Ps. 135:12
Ps. 112:1-2
Gez. 9:5-6
Schriftlezing: Johannes 20:1-10
Ps. 16:4-5
Ps. 16:6
Ps. 89:1-3

Tekst voor de prediking: Johannes 20:1-10
Thema: Onderwijs over Jezus’ opstanding
1. De eerste dag van de week
2. De eerste gang naar het graf van Maria Magdalena
3. De eerste blikken van Johannes en Petrus in het graf