Vrijdag 29 maart 19:30

Goede Vrijdag

Voorzang: Ps. 125:2
Ps. 22:9-10
Gez. 7:2
Schriftlezing: Johannes 19:25-42
Ps. 124:1-2-3-4
Ps. 138:4
Ps. 115:9

Tekst voor de prediking: Johannes 19:38-42
Thema: De betekenis van Jezus’ begrafenis
1. Door wie Hij begraven is (vs. 38-39a)
2. Hoe Hij begraven is (vs. 39b-40)
3. Waar Hij begraven is (41-42)