Zondag 24 maart 9:30

Voorzang: Ps. 116:1
Ps. 73:1
Ps. 6:6-9
Schriftlezingen: Esther 3:5-15 en 9:15-32
Ps. 59:3-5
Ps. 7:7-8-9
Ps. 30:3-4

Thema: God bestuurt het lot van Zijn volk van Pascha tot Poerim