Woensdag 13 maart 19:30

Voorzang Ps. 128 : 1

Ps. 74 : 1, 19 en 20
Ps. 116 : 1
Ps. 33 : 10 en 11
Ps. 79 : 4 en 7
Ps. 8 : 1 en 9

Schriftlezing: Psalm 79
Tekstwoord voor de verkondiging: vers 9