Woensdag 13 maart 9:30

Biddag voor gewas, arbeid en geestelijk leven

Voorzang: Ps. 105:3
Ps. 127:1-2
Ps. 3:3
Schriftlezingen: Psalm 23 en Johannes 10:7-16
Ps. 23:1-2
Ps. 23:3
Ps. 79:6-7