Zondag 10 maart 15:30

Deze dienst staat in het teken van dankzegging voor en nabetrachting op het Heilig Avondmaal

Voorzang: Ps. 129:2
Ps. 89:7
Ps. 30:3
Schriftlezing: Johannes 3:22-36
Ps. 2:3-6
Ps. 119:68-69
Ps. 68:10

Tekst voor de prediking: Johannes 3:35-36