Zondag 10 maart 9:30

In deze dienst wordt na(ast) het Woord ook het Heilig Avondmaal bediend

Voorzang: Ps. 100:2
Ps. 92:7
Ps. 92:8
Schriftlezing: Johannes 3:22-36
Ps. 45:4-5
Ps. 45:6
Ps. 45:7
Ps. 72:4 (1e tafel) Ps. 72:9 (2e tafel) Ps. 72:11 (3e, indien nodig)
Ps. 140:13

Tekst voor de prediking: Johannes 3:29-30
Thema: Jezus meer, ik minder