Zondag 3 maart 9:30

Ds. D. Burggraaf

Voorzang: Ps. 110:1
Ps. 22:4-16
Ps. 106:2-3
Ps. 25:3
Ps. 145:6-7

Schriftlezing Lukas 23:39-43 en Johannes 19:30-34