Zondag 3 maart 15:30

Deze dienst staat in het teken van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Voorzang: Ps. 100:4
Ps. 57:2
Ps. 117
Schriftlezing: Johannes 3:11-21
Ps. 94:4-11-12
Ps. 20:4-5
Ps. 80:11

Tekst voor de prediking: Johannes 3:17-21
Thema: Wat Jezus’ komst aan het licht brengt
1. Hij geeft duidelijkheid over het doel van Zijn komst
2. Hij stelt ons voor de twee mogelijke reacties op Zijn komst